עו"ד מוטי קריסטל

בי"ס לאודר לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה המרכז הבינתחומי הרצליה. מנכ"ל NEST הכשרה וייעוץ למנהלים במגזר הפרטי והציבורי באירופה ובארה"ב. כיהן בצוותי משא ומתן מדיניים