פרופ' עמיר ליכט

בי"ס רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי הרצליה. עבודותיו התפרסמו בכתבי עת מובילים במשפטים ובמנהל עסקים