רו״ח שלומי שוב

ראש תכנית חשבונאות וסגן דיקן, בית ספר אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה. מרצה בכיר לחשבונאות וראש (במשותף) של פורום שווי הוגן Fair Value Forum (FVF). בעל חברת IFRS קונסלטינג בע"מ, העוסקת במתן ייעוץ חשבונאי לחברות ורואי חשבון. מחבר ראשי של הספר "חשבונאות פיננסית חדשהIFRS 2020" . נבחר כמומחה הטוב ביותר בישראל ל-IFRS  על ידי רואי החשבון הבכירים בארץ. מכהן כדירקטור חיצוני בחברת אלוני חץ ויו"ר ועדת מאזן וועדת תגמול בדירקטוריון, וכן כדירקטור חיצוני בחברת מידרוג וחבר בוועדה המקצועית.