שרון בר זכאי

יועצת ארגונית בכירה לחברות בינלאומיות ומרצה מן החוץ בבי"ס אריסון למנהל עסקים במרכז הבינתחומי הרצליה